īpašs uzsvars uz
uz viesnīcu
nekustamo īpašumu.
Šobrīd pieejamie fondi
  • Melliore 1. fonds (Melliore Fund I)
  • Melliore 2. fonds (Melliore Fund II)
  • Melliore 3. fonds (Melliore Fund III)
  • Pieejams 2022. gadā
  • Pieejams 2022. gadā
Mēs izmantojam sīkdatnes darbības nodrošināšanas un analītiskos nolūkos

Melliore 1. fonds (Melliore Fund I)

Melliore I Fondā ietilpst divi apakšfondi: Melliore EF 1 un Melliore ER 1.

Apakšfonds Melliore EF 1 — viesnīcu ar mazāk efektīviem rezultativitātes rādītājiem iegāde. Mogotel nodrošināta viesnīcas vadība un zīmols uz 3–5 gadiem.
Apakšfonds Melliore RF 1 — nomas tiesību iegāde. Viesnīcu ar ar mazāk efektīviem rezultativitātes rādītājiem noma. Viesnīcu vadība saskaņā ar ilgtermiņa sadarbības līgumu, kas noslēgti ar pasaulē pazīstamiem zīmoliem, nosacījumiem.

Investīciju priekšlikums

Tirgus

Viesnīcu nekustamā īpašuma tirgum Eiropā tuvākajā nākotnē paredzama augstas izaugsmes perspektīvas, un to veicina globālās ekonomikas izaugsme un ārvalstu tūristu skaita pieaugums.

Pieredze

Fonda vadības komanda vēlas izmantot un pielietot savu, Mogotel un MV Hotels iegūto pieredzi, lai palielinātu Melliore I Fonda vērtību investoriem.

Praksē pārbaudīts uzņēmējdarbības modelis

Abi apakšfondi — Melliore EF 1 (akciju fonds, kas pērk viesnīcas) un Melliore RF 1 (nomas fonds, kas slēdz līgumus un piešķir viesnīcu nomas tiesības) — paredzēti, lai izmantotu praksē pierādītos uzņēmējdarbības modeļus liela apmēra peļņas radīšanai, izmantojot pilnīgu organizatorisko apgrozījumu vai piesaistot ilgtermiņa nomas līgumus.

Izvirzītais mērķis

Melliore 1. fonds visas investīcijas veic viesnīcu nekustamajos īpašumos vai nekustamā īpašuma nomas tiesībās, nodrošinot investoriem garantētus riska darījumus šajā segmentā.
 
90%
vidējais noslogojums visās viesnīcās